Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

III Polski Kongres Sporów Sądowych, Mediacji i Arbitrażu 2015

07.05.2015

7 maja w Hotelu Polonia Palace w Warszawie odbędzie się 3. edycja Polskiego Kongresu Sporów Sądowych, Mediacji i Arbitrażu. Organizatorem tego wydarzenia jest Instytut Allerhanda, a nasza kancelaria po raz kolejny jest jego Partnerem. Jednym z prelegentów w czasie Kongresu będzie Paweł Lewandowski, Partner w Praktyce Postępowań Spornych kancelarii DZP, który wystąpi w sesji pt. "Czy jesteśmy naprawdę zabezpieczeni przed bezprawiem legislacyjnym i decyzyjnym organów publicznych? Chwila zadumy nad skutecznością regulacji art. 417 i nast. Kodeksu Cywilnego z perspektywy doświadczenia oraz w świetle planowanych najnowszych zmian legislacyjnych".

W trakcie dyskusji organizatorzy chcieliby omówić doświadczenia – z naciskiem na doświadczenia przedsiębiorców i reprezentujących ich prawników –  co do skuteczności obrony przed kontrowersyjnymi lub po prostu nie znajdującymi podstawy prawnej decyzjami i działaniami władz publicznych, zarówno na etapie szeroko rozumianych postępowań administracyjnych (celnych, podatkowych, wywłaszczeniowych i in.), jak i w ramach postępowań odszkodowawczych. A to wszystko w kontekście oceny planowanych zmian legislacyjnych, takich jak choćby projekt nowej ustawy o działalności gospodarczej ("karty praw i gwarancji przedsiębiorcy"), przygotowywany przez Ministerstwo Gospodarki, czy też zmiany w ustawie - Ordynacja Podatkowa.

Kongres IA to próba całościowego spojrzenia na różnorodne procedury rozwiązywania sporów, w Polsce i na arenie międzynarodowej, zarówno w formach konfrontacyjnych, jak i polubownych. Tematyka Kongresu z pewnością zainteresuje nie tylko samych prawników, ale także świat biznesu oraz władze publiczne.

W czasie Kongresu organizatorzy i prelegenci chcą pokusić się o ocenę wprowadzanych zmian, krytyczne przyjrzeć się poszczególnym instytucjom, a także spróbować sformułować wnioski i postulaty na przyszłość.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu znajdą Państwo na stronie organizatora: http://www.kongresy.allerhand.pl

 

Bądź na bieżąco z DZP