Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

III Europejski Kongres Mobilności Pracy

23.04.2015

W dniach 23-24 kwietnia w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie odbędzie się III Europejski Kongres Mobilności Pracy, organizowany przez Stowarzyszenie Inicjatywa Mobilności Pracy w Krakowie przy współpracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W spotkaniu, drugiego dnia Kongresu, udział weźmie Agata Mierzwa, ekspert w Praktyce Prawa Pracy, która poprowadzi prelekcję "Minimalne wynagrodzenie w Niemczech vs. branża opieki domowej: ujęcie praktyczne".

Tegoroczny Kongres został podzielony na dwa bloki:

  • Dzień polityczny

Pierwszy dzień będzie dotyczył przyszłości, w tym zapowiedzi Komisji Europejskiej dotyczących rewizji dyrektywy 96/71, implementacji dyrektywy wdrożeniowej do prawa polskiego oraz planom wydania nowego Praktycznego poradnika przez Komisję Administracyjną. Organizatorzy zwrócą również uwagę na palący problem naruszania przez państwa członkowskie prawa unijnego i dyskryminowanie polskich firm usługowych przez zagraniczne instytucje kontrolne.

  • Dzień ekspercki

Dzień drugi będzie poświęcony prawidłowemu rozumieniu przepisów obecnie obowiązującego prawa. Nowa formuła Kongresu obejmuje studia przypadku obrazujące newralgiczne problemy z zakresu delegowania pracowników, z którymi na co dzień borykają się przedsiębiorcy. Tradycyjnie należy do nich niejasne znaczenie zwrotów zastąpienie pracownika delegowanego, praca w dwóch krajach w rozumieniu rozporządzenia 883/2004, działalność godna odnotowania oraz minimalne stawki płacy w rozumieniu dyrektywy 96/71. Zarejestrowani uczestnicy otrzymają możliwość przesłania przed Kongresem pytań i przypadków.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie organizatora: http://www.koordynacja.org/

 

Bądź na bieżąco z DZP