Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Zarządzanie reklamacjami na rynku finansowym w świetle planowanych zmian prawnych

14.09.2015

W dniach 14-15 września w Hotelu Sheraton w Warszawie odbędą się warsztaty "Zarządzanie reklamacjami na rynku finansowym w świetle planowanych zmian prawnych". Drugiego dnia, prezentację zamykajacą spotkanie pt. "Nadużycia i ryzyka związane z dostosowaniem się do nowych przepisów", wygłosi Julita Zimoch-Tuchołka, Partner w Praktyce Prawa Społek, Fuzji i Przejęć.

Ochrona praw konsumenta w sektorze finansowym poddawana jest coraz precyzyjniejszym regulacjom prawnym. Ostatnie wytyczne KNF dotyczące obsługi skarg, prace UOKIK nad nowelizacją ustawy oraz projekt ustawy o reklamacjach i Rzeczniku Finansowym stawiają nowe wyzwanie przed bankami, domami maklerskimi oraz firmami ubezpieczeniowymi w zakresie obsługi klienta. Główny nacisk koncentruje się w obszarze rozpatrywania reklamacji.

Warsztaty mają na celu przedstawienie obecnie obowiązujących oraz planowanych regulacji dotyczących składania skarg, sposobów dostosowania się do nowego prawa przez instytucje finansowe oraz regulacje dotyczące klauzul niedozwolonych oraz missellingu. Uczestnictwo w wydarzeniu pozwoli poznać nie tylko stan prawny, ale też interpretacje i praktyczne rozwiązania problemów związanych z ochroną praw konsumenta. Agenda została przygotowana z myślą o pracownikach instytucji finansowych zatrudnionych w działach prawnych, compliance oraz obsługi klienta.

Więcej informacji o wydarzeniu znajdą Państwo na stronie organizatora: http://mmcpolska.pl/

Bądź na bieżąco z DZP