Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Warsztaty "Badania i rozwój w farmacji"

26.11.2015

W dniach 26-27 listopada odbędą się warsztaty "Badania i rozwój w farmacji. Zarządzanie - Finansowanie - Aspekty prawne". W spotkaniu wezmą udział eksperci z Praktyki Life Sciences w naszej kancelarii - Patryk Turzański i Walery Arnaudow, którzy poprowadzą prezentację pt. "Aspekty prawne dotyczące kontraktacji umów dotyczących prowadzenia badań".

Polski przemysł farmaceutyczny musi nieustannie podnosić swoją innowacyjność, ale problemem jest brak środków na inwestycje. Co roku każda z firm farmaceutycznych część swoich wydatków przeznacza na badania i rozwój. To konieczne, by sprostać szybko rosnącej konkurencji na rynku.

Od lat prace polskich firm farmaceutycznych koncentrują się na innowacjach w zakresie usprawniania procesów wytwarzania substancji czynnych i leków gotowych, tak aby podnosić ich efektywność i zaawansowanie technologiczne. W analizie projektów badawczo-rozwojowych kluczowa jest opłacalność produkcji i zwrot z inwestycji.

Zachęcamy Państwa do udziału w praktycznych warsztatach, podczas których dowiecie się m.in.:

  • Jakimi kryteriami kierować się przy wyborze projektów do rozwoju
  • Jak pogodzić interesy inwestora i badacza w zakresie komercjalizacji innowacji
  • Jak pozyskiwać fundusze na finansowanie projektów badawczo-rozwojowych
  • Jak skutecznie zarządzać badaniami wieloośrodkowymi
  • Jak efektywnie działać w obecnym otoczeniu prawnym w branży farmaceutycznej

Więcej informacji nt. wydarzenia znajdą Państwo na stronie organizatora: http://konferencje.rp.pl

 

Bądź na bieżąco z DZP