Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Przygotowanie oferty na realizację zamówienia publicznego

12.07.2016

W ramach akcji "Zmieniamy zamówienia publiczne" zapraszamy na kolejne warsztaty "Przygotowanie oferty na realizację zamówienia publicznego po nowelizacji PZP – praktyczne wskazówki dla wykonawców". Warsztaty odbędą się 12 lipca w siedzibie Konfederacji Lewiatan i poprowadzi je ekspert ds. zamówień publicznych - Michał Bagłaj, Senior Associate w Praktyce Infrastruktury i Energetyki.

Ostatnia nowelizacja prawa zamówień publicznych wprowadziła wiele zmian bardzo istotnych dla wykonawców. W czasie szkolenia przedstawimy praktyczne wskazówki związane z przygotowaniem oferty na realizację zamówienia publicznego. Poinformujemy też o innych zmianach w ustawie dotyczących m.in. zamówień w trybie in-house.

Szkolenie jest adresowane do wykonawców biorących udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w różnych sektorach gospodarki, w tym m.in. w sektorze budowlanym, IT, farmaceutycznym, medycznym, transportu i telekomunikacji.

Szkolenie jest odpłatne. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator przyjmuje zgłoszenia do 10 lipca 2016 r.

Szczegóły w formularzu rejestracyjnym, które znajdą Państwo pod linkiem - http://konfederacjalewiatan.pl/

Program warsztatów - 10.00 - 13.30

1. Aspekty istotne przed złożeniem oferty – składanie oferty krok po kroku

 • ­analiza ogłoszenia i SIWZ w świetle zasady przejrzystości
 • ­nowe obowiązki wykonawców w zakresie przedkładanej dokumentacji podmiotowej
 • ­zagraniczne dokumenty podmiotowe
 • ­sposoby spełniania warunków udziału w postępowaniu przez konsorcjum i pojedynczego wykonawcę, w tym korzystanie z potencjału podmiotów trzecich
 • ­przesłanki wykluczenia z postępowania
 • ­ustalenie wartości i innych parametrów oferty

2. Aspekty istotne po złożeniu oferty – kontrola działań zamawiającego

 • ­uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty
 • ­zastosowanie pozacenowych kryteriów oceny ofert
 • ­weryfikacja podstaw do wykluczenia wykonawców konkurencyjnych
 • ­zaskarżenie wyniku postępowania

3. Inne istotne zmiany w systemie zamówień publicznych

 • ­zamówienia w trybie „in-house”
 • ­zmiana umowy o zamówienie publiczne

4. Podsumowanie, sesja pytań i odpowiedzi

Bądź na bieżąco z DZP