Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Zamówienia teleinformatyczne po nowelizacji

10.05.2016

Autorzy:
Dr Wojciech Hartung

10 maja w Centrum Konferencyjnym Adgar Plaza w Warszawie odbędzie się konferencja "Zamówienia teleinformatyczne po nowelizacji 2016", której organizatorem jest Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji. W wydarzeniu weźmie udział Wojciech Hartung, Counsel w Praktyce Infrastruktury i Energetyki naszej kancelarii, który wygłosi prelekcję pt. "Jednolity europejski dokument zamówienia".

18 kwietnia 2016 r. upłynął termin w którym państwa członkowskie UE obowiązane były do wdrożenia w krajowych systemach prawnych dyrektywy 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych oraz dyrektywy 2014/25/UE w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych. Prace nad nowelizacją polskiej ustawy - Prawo zamówień publicznych dobiegają końca. Zakres nowelizacji wykracza poza konieczne zmiany wynikające z dyrektyw, a szereg nowych regulacji stało się przedmiotem gorących dyskusji.

Konferencja ma na celu omówienie najistotniejszych zmian, do których wykonawcy będą musieli się dostosować ubiegając się o uzyskanie zamówienia.

Więcej szczegołów znajdziecie Państwo na stronie organizatora: http://www.piit.org.pl

 

Bądź na bieżąco z DZP