Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Konferencja "Nowe Prawo ochrony środowiska"

18.01.2017

Autorzy:
Dr Wojciech Hartung

W dniach 18-19 stycznia w Warszawie odbędzie się XI konferencja "Nowe Prawo ochrony środowiska". Pierwszego dnia wydarzenia, prezentację pt. "Powiązanie nowych przepisów dotyczących in-house z dyrektywami unijnymi" wygłosi Wojciech Hartung, Cousel w Praktyce Infrastruktury i Energetyki naszej kancelarii.

Celem konferencji jest omówienie szeregu zmian przewidzianych w polskim prawie ochrony środowiska. Podczas 2 dni obrad poruszone zostaną kwestie oceny oddziaływania na środowisko oraz efektywności energetycznej przedsiębiorstw w świetle nowych przepisów. Omówione zostaną tematy szeroko rozumianej gospodarki odpadami w związku z wejściem w życie rozporządzenia o standardach selektywnej zbiórki oraz przyszłości przedsiębiorstw komunalnych po wdrożeniu ustawy o zamówieniach publicznych w kontekście trybu in-house. Uwaga uczestników wydarzenia skupi się również na zapowiadających się zmianach w prawie wodnym.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie organizatora: http://www.abrys.pl

Bądź na bieżąco z DZP