Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

IV Ogólnopolska Konferencja Arbitrażowa

23.11.2017

W dniach 23-24 listopada odbędzie się IV edycja Ogólnopolskiej Konferencji Arbitrażowej, podczas której nasz ekspert od prawa budowlanego - Jerzy Sawicki, wygłosi prelekcje pt. "Niezmienność wynagrodzenia ryczałtowego w praktyce".

Czwarta edycja konferencji arbitrażowej organizowanej przez Sąd Arbitrażowy przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców oraz Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców po raz kolejny poświęcona będzie aktualnym problemom, z którymi przedsiębiorcy spotykają się w trakcie realizacji zamówień publicznych w budownictwie.

W tym roku organizatorzy wydarzenia chcą skupić uwagę na ryzykach, które występują w trakcie realizacji kontraktów na roboty budowlane oraz na tym, jak je minimalizować. Od strony praktycznej – będą omawiane kwestie rażąco niskiej ceny i kryteriów pozacenowych.

W trakcie spotkania uczestnicy poszukają odpowiedzi na pytania jak skutecznie wykorzystywać dobrodziejstwo znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie rażąco niskiej ceny i kryteriów - właśnie po to, by odejść od dyktatu najniższej ceny. Poszukają także wskazówek, jakie kryteria jakościowe powinni zamawiający stosować, by miały one rzeczywisty wpływ na wybór oferty najkorzystniejszej. 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie organizatora: http://konferencja.sidir.pl 

Bądź na bieżąco z DZP