Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Wyzwania regulacyjno-prawne sektora energetycznego

29.11.2017

Autorzy:

Daniel Chojnacki
Grzegorz Filipowicz
Maciej Białek

Praktyka:

Infrastruktura i Energetyka

Specjalizacje:

Energetyka i surowce energetyczne
Ochrona środowiska

29 listopada w Warszawie odbędzie się X edycja Konferencji "Zmiany w energetyce 2017. Wyzwania regulacyjno-prawne sektora energetycznego".

Podczas spotkania eksperci prawa ochrony środowiska - Daniel Chojnacki i Maciej Białek, omówią szczegółowo nowe regulacje, obowiązki i koszty jakie konkluzje BAT nakładają na energetykę i przemysł. 

17 sierpnia br. opublikowane zostały przez Komisję Europejską tzw. konkluzje BAT wprowadzające restrykcyjne normy w zakresie emisji dla przemysłu i energetyki. Polska niestety przegrała batalię o korzystne dla polskiego przemysłu rozwiązania. Rozpoczął się 4-letni okres na dostosowanie instalacji przemysłowych i energetycznych do nowych norm.
Daniel Chojnacki oraz Maciej Białek, eksperci prawa ochrony środowiska i prawa energetycznego z kancelarii prawnej Domański Zakrzewski Palinka, omówią szczegółowo rozwiązania i nowe obowiązki, jakie konkluzje BAT nakładają na energetykę i przemysł. Omówione zostaną m.in. nowe normy i standardy emisyjne, procedury i warunki uzyskania odstępstw czasowych, zmiany pozwolenia zintegrowanego, zasady wyceny korzyści modernizacji instalacji dla środowiska, kwestie dokumentacji referencyjnej BREF i inne.

Z kolei nasz ekspert od prawa energetycznego - Grzegorz Filipowicz omówi zakres nowelizacji OZE - zmiany w zasadach wsparcia, nowe uprawnienia i obowiązki uczestników aukcji.

Nowelizacja ustawy o OŹE  wprowadza wiele zmian do obowiązującego systemu wsparcia odnawialnych źródeł energii. Grzegorz Filipowicz omówi zakres nowelizacji, zmiany w zasadach wsparcia, nowe uprawnienia i obowiązki uczestników aukcji (m.in. nowe reguły kalkulacji ceny i jej korygowania; zasady kwalifikacji do poszczególnych koszyków aukcyjnych; nowe zasady rozstrzygania aukcji; zmiany w zasadach rozliczania; nowe obowiązki informacyjne; nowy system taryf gwarantowanych etc.) i oceni wpływ nowych regulacji na rynek OŹE.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie organizatora: http://www.adventure.pl/energia_2017_program.php

Bądź na bieżąco z DZP