Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Ogólnopolski Szczyt Energetyczny OSE GDAŃSK 2017

16.04.2018

Autorzy:

Paweł Grzejszczak

Praktyka:

Infrastruktura i Energetyka

Specjalizacje:

Energetyka i surowce energetyczne

W dniach 16-17 kwietnia br. w Gdańsku odbędzie się VI edycja Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego OSE GDAŃSK 2017. Tematem przewodnim spotkania będzie Energetyka dla gospodarki - gospodarka dla energetyki. W trakcie spotkania nasz ekspert Paweł Grzejszczak poprowadzi panel otwarcia pt. "Polska polityka energetyczna – priorytety unijne vs polskie cele strategiczne".

Intencją organizatorów OSE Gdańsk 2018 jest ponowne zebranie przedstawicieli kluczowych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo energetyczne i gospodarcze kraju, polityków, ekonomistów oraz przedstawicieli świata biznesu i nauki celem przeprowadzenia dyskusji ukierunkowanej na zabezpieczenie polskiej gospodarki, a w szczególności strategicznych sektorów pod kątem ryzyk wynikających z sytuacji międzynarodowej oraz polityki UE. Rozwój i innowacyjność, jako niekwestionowane elementy budowy przewagi konkurencyjnej na przykładzie przemysłu energetycznego, chemicznego i infrastruktury nadal będą towarzyszyć przewidzianym debatom w celu wyłonienia laureata nagrody Fale Innowacji. Na zakończenie pierwszego dnia obrad tradycyjnie odbędzie się uroczysta Gala, podczas której już po raz piąty zostaną wręczone Statuetki „Bursztyn Polskiej Energetyki 2018”.

Szczegółowy program konferencji znajdą Państwo na stronie organizatora: http://osegdansk.pl/program-2/

Bądź na bieżąco z DZP