Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Bezpieczeństwo danych osobowych w sektorze finansowym

11.06.2018

Autorzy:

Michał Kluska

Praktyka:

Prawo Spółek, Fuzje i Przejęcia

Specjalizacje:

Ochrona danych osobowych

W dniach 11-12 czerwca w Warszawie odbędzie się konferencja Bezpieczeństwo danych osobowych w sektorze finansowym.

Główne zagadnienia, które zostaną poruszone podczas wydarzenia to:

  • Polityka Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie polityki nakładania kar
  • Zmiany w przepisach sektorowych
  • Kodeks dobrych praktyk skierowany do sektora finansowego
  • Złożoność zasad profilowania
  • Wyznaczenie Zespołu ds. Ochrony Danych Osobowych w przedsiębiorstwie
  • Rozwiązania dla problemów technicznych w zakresie bezpieczeństwa danych klienta
  • Wymogi dotyczące systemów informatycznych
  • Minimalizacja ryzyka w relacjach B2B

Nasz ekspert Michał Kluska wygłosi prezentację pod tytułem: "Przygotowanie do zmian w przepisach sektorowych oraz przedstawienie praktycznych rozwiązań w sektorze finansowym".

Konferencja kierowana jest do całego sektora finansowego – przede wszystkim banków, domów maklerskich, towarzystw funduszy inwestycyjnych, towarzystw ubezpieczeniowych.

Więcej informacji o wydarzeniu znajdą Państwo w załączonym pliku PDF.

 

Bądź na bieżąco z DZP