Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Expertise session: śniadanie biznesowe 11 grudnia 2018

11.12.2018

Autorzy:

Dr Aleksandra Auleytner
Wojciech Dziomdziora
Jakub Kubalski

Praktyka:

IP&TMT

Specjalizacje:

Technologie, media, telekomunikacja

Expertise session to cykl spotkań merytorycznych organizowanych przez firmę Atos we współpracy z innymi liderami świata biznesu. Najbliższe spotkanie organizowane wspólnie z Snow Software i naszą kancelarią będzie dotyczyć zagadnień związanych z zarządzaniem licencjami oprogramowania w dużych przedsiębiorstwach. W trakcie spotkania zostaną poruszone zarówno prawne jak i ekonomiczne aspekty zakupu, utrzymania i zarządzania licencjami oprogramowania, mające realny i krytyczny wpływ na decyzje zarządów firmy i organizacji.

Ze strony prawnej poruszać będziemy następujące zagadnienia:

Użytkowanie systemów komputerowych – najważniejsze zagadnienia prawne:

  • Formy korzystania z oprogramowania i udzielania licencji,
  • Zakres pól eksploatacji
  • Prawo do modyfikacji oprogramowania i prawo do kodu źródłowego
  • Odpowiedzialność licencjodawcy i licencjobiorcy
  • Jak przygotować się do audytu oprogramowania

Z naszej strony prelegentami będą: Aleksandra Auleytner, Wojciech Dziomdziora i Jakub Kubalski.

Bądź na bieżąco z DZP