Jak prawo może pomóc w rozwoju mojego biznesu?

Badamy możliwości rynku i elastyczność branży.

Pro Bono

Obecnie w ramach działalności pro bono:

 • jesteśmy partnerem prawnym Muzeum Sztuki Nowoczesnej - nasza współpraca opiera się na doradztwie prawnym i podatkowym w zakresie bieżącej działalności Muzeum, jak również dotyczy wsparcia prawnego w realizacji wystaw czasowych, zakupów kolekcji, działalności wydawniczej i współpracy międzynarodowej
 • reprezentowaliśmy przed WSA w Warszawie mamę chłopca cierpiącego na dystrofię mięśniową, której Ministerstwo Zdrowia odmówiło refundacji leku - ratunkiem dla chłopca są procedury importu docelowego, który pozwala na sprowadzenie niedostępnych w kraju leków - wydany 9 lutego 2016 r. wyrok może doprowadzić do korzystnej dla pacjentów zmiany w sposobie interpretacji przepisów regulujących refundację w tym trybie
 • wspieramy prawnie Fundację Ex-Animo, która przekazała Instytutowi "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" 500 tys. PLN na rzecz wdrożenia systemu informatycznego wspomagającego pracę Centralnej Pracowni Leku Cytostatycznego
 • wspieramy merytorycznie akcję "Zwyczajnie Aktywni" (konkurs dla organizacji pacjentów chorych na autoimmunologiczne choroby zapalne) w opracowaniu Regulaminu oraz Formularza Konkursu, weryfikacji pod względem prawnym finałowych zgłoszeń oraz dokumentacji werdyktu Kapituły Konkursu
 • udzieliliśmy pomocy prawnej przy powołaniu St. Antony’s Oxford Noble Foundation oraz uczestniczyliśmy w pracach mających na celu uregulowanie stosunków prawnych pomiędzy Fundacją, Fundatorami oraz St. Antony’s College
 • od lutego 2010 roku radcowie prawni z DZP uczestniczą w realizowanej w porozumieniu z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie akcji tzw. "wtorków radcowskich", której celem jest udzielanie pomocy prawnej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i których nie stać na pokrycie kosztów odpłatnej pomocy prawnej
 • jesteśmy zaangażowani w pracę nad projektem ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnością dla Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji
 • udzieliliśmy pomocy prawnej przy założeniu Fundacji LC Heart i do chwili obecnej świadczymy stałe wsparcie prawno-organizacyjne
 • prowadzimy kilkadziesiąt spraw spornych dla niezamożnych osób fizycznych

W ostatnich latach także:

 • w ramach współpracy z Helsińską Fundacją Praw Człowieka reprezentowaliśmy niepełnosprawną asesor prokuratury, która została zwolniona z pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia
 • prawnicy z DZP przeprowadzili dla członków Obywatelskiego Forum Legislacji działającego przy Programie Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego szkolenie dot. sporządzania prawidłowej Oceny Skutków Regulacji aktów normatywnych
 • udzieliliśmy wsparcia merytorycznego w postaci opinii prawnej dotyczącej interwencyjnych umieszczeń dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na rzecz Federacji Organizacji Służebnych Mazowia
 • świadczyliśmy pomoc prawną podczas rozmów z przedstawicielami Ministerstwa Skarbu Państwa w sprawie zapewnienia odpowiedniego budynku Zespołowi Szkół Społecznych STO
 • przygotowaliśmy opinię na temat zasad prowadzenia działalności gospodarczej i księgowości przez Polską Fundację Przedsiębiorczości
 • utworzyliśmy i obsługiwaliśmy prawnie Fundację Ernst & Young, we współpracy z którą doradzaliśmy rodzinie będącej ofiarą wypadku w centrum targowym w Katowicach i prowadziliśmy postępowanie spadkowe rodziny
 • doradzaliśmy prawnie Fundacji Teatr Polonia Krystyny Jandy
 • doradzaliśmy w sporze sądowym o 2% wpływów z prywatyzacji Banku PKO przypadających na rzecz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
 • doradzaliśmy Fundacji Charytatywny Bal Dziennikarzy w związku z produkcją filmu pełnometrażowego
 • doradzaliśmy w zakresie prawa farmaceutycznego Naczelnej Radzie Aptekarskiej

O kancelarii

Jesteśmy największą polską kancelarią prawniczą. Od 1993 nasi eksperci doradzają polskim i zagranicznym klientom z niemal wszystkich branż. Obecnie w naszych biurach w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu, pracuje 200 ekspertów.

cały tekst

Klienci

Sprawy klientów rozpatrywane są kompleksowo przez wielozadaniowe zespoły. Jeśli projekt tego wymaga, korzystamy z ekspertyz zewnętrznych, m.in. zagranicznych kancelarii prawniczych oraz specjalistów z firm doradczych.

cały tekst

Pozycja na rynku

Od lat pracujemy nad utrzymaniem dobrej reputacji i prestiżu zawodowego. Pomaga nam w tym wieloletnie doświadczenie w doradztwie przy złożonych projektach, wprowadzanie nowatorskich rozwiązań oraz praca z bardzo wymagającymi klientami.

cały tekst

Współpraca międzynarodowa

Od lat tworzymy sieć powiązań i relacji z zagranicznymi kancelariami i firmami doradczymi. Działamy w organizacjach prawniczych. Kontakty z firmami partnerskimi dają nam dostęp do ekspertyz prawnych oraz rozwiązań z całego świata.

cały tekst

Więcej niż doradztwo

Nigdy dotąd znajomość zagadnień prawniczych związanych z prowadzonym biznesem, nie miała tak wielkiego wpływu na firmy. Wysoka kultura prawna jest wyznacznikiem dobrej kondycji. Z tą myślą, prowadzimy działania edukacyjne.

cały tekst

Kariera

Nasza kancelaria oferuje możliwości rozwoju zawodowego prawnikom, którzy chcą zdobyć doświadczenie oraz doskonalić umiejętności w ramach jednej z naszych dziewięciu praktyk. Jesteśmy szczególnym miejscem.

cały tekst

Org. pozarządowe i prospołeczne

Efektywna działalność wiąże się również z działaniami na rzecz organizacji, lokalnych społeczności czy pojedynczych osób. Społeczna odpowiedzialność jest wkładem w zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy.

cały tekst

Działalność charytatywna

Tworzymy bliskie i otwarte relacje niosąc pomoc na rzecz organizacji i osób prywatnych. Budujemy wśród naszych pracowników kulturę opartą na otwartości na potrzeby innych. Od wielu lat prowadzimy działalność charytatywną.

cały tekst

Bądź na bieżąco z DZP