Czy rozwiążę najbardziej skomplikowane problemy?

Różnorodne praktyki. Jedna analiza. Twoje rozwiązanie.

Prawo własności intelektualnej

Znaki towarowe, patenty, innowacje i prawa autorskie to istotny element majątku przedsiębiorstwa. Doradzamy polskim i międzynarodowym firmom, jak chronić wzory użytkowe, know-how, tajemnice handlowe i prawa autorskie. Udzielamy porad z zakresu praw własności dotyczących technologii i praw własności intelektualnej oraz ich przenoszenia na inne podmioty – także w przypadku transakcji korporacyjnych, podziałów, fuzji i przejęć. Usługi kancelarii obejmują m.in.:

  • reprezentację w postępowaniach prowadzonych przed Urzędem Patentowym i właściwymi sądami w zakresie znaków towarowych, usługowych, wzorów przemysłowych i patentów,
  • doradztwo w zakresie przenoszenia praw do znaków towarowych oraz innych oznaczeń towarów i przedsiębiorców,
    doradztwo w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych, a także wynalazczości, w szczególności ochrony patentowej wynalazków, ochrony wzorów użytkowych oraz transferu tych praw,
  • reprezentację firm w negocjacjach i sprawach spornych związanych z naruszeniami praw własności intelektualnej i przemysłowej,
  • doradztwo dla firm IT, TMT oraz eCommerce w rozwiązywaniu problemów specyficznych dla charakteru ich działalności,
  • ochronę dóbr osobistych i działania antykryzysowe w przypadku naruszeń, m.in. wsparcie klientów w szybkim reagowaniu na naruszenia, jak również w dochodzeniu przed sądem zadośćuczynienia w postaci sprostowań, przeprosin czy zapłaty odszkodowania,
  • doradztwo w postępowaniach celnych w zakresie monitoringu i zatrzymania importowanych towarów na etapie postępowania celnego, poszukiwania importerów, producentów i przewoźników,
  • zarządzanie, racjonalizacja i audyty praw własności intelektualnej i przemysłowej.

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP