Czy rozwiążę najbardziej skomplikowane problemy?

Różnorodne praktyki. Jedna analiza. Twoje rozwiązanie.

Prawo karne

Mamy wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym w dziedzinie postępowań karno-gospodarczych.

Doradzamy w sytuacjach kryzysowych w zakresie ograniczenia ryzyka przestępstw gospodarczych, m.in.:

  • nadużyć gospodarczych i finansowych,
  • nieuczciwości pracowników, osób zarządzających i współpracowników firmy,
  • odpowiedzialności karnej członków organów spółek kapitałowych,
  • problemów związanych z nierzetelnym prowadzeniem dokumentacji,
  • przypadków nadużycia zaufania i konfliktu interesów,
  • korupcji gospodarczej i urzędniczej,
  • przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy.

Reagujemy w sytuacjach kryzysowych (przeszukania, przesłuchania, przedstawienie zarzutów i inne czynności dochodzeniowo-śledcze). Wielokrotnie z sukcesem reprezentowaliśmy klientów w postępowaniach przygotowawczych i sądowych w sprawach karnych i karnoskarbowych.

artykuły powiązane

UOPZ - jakie ryzyka czekają przedsiębiorców w 2019 r.?

Konferencja | 27.03.2019 Wraz Dolnośląską Izbą Gospodarczą zapraszamy na spotkanie podczas którego nasi eksperci wyjaśnią kogo dotyczy nowa regulacja i jakie kary grożą podmiotom zbiorowym.

cały tekst

Chambers Europe ponownie rekomenduje 22 naszych ekspertów w 12 specjalizacjach

Aktualność | 12.03.2018 Z przyjemnością informujemy, że w najnowszym, europejskim wydaniu rankingu Chambers & Partners nasza kancelaria oraz eksperci zostali ponownie rekomendowani.

cały tekst

Kompleksowa analiza postępowań karnych

Aktualność | 04.08.2017 W maju, grupa ekspertów z Zakładu Postępowania Karnego na WPiA UW, przygotowała Raport z analizy postępowań karnych, w których zapadły prawomocne wyroki uniewinniające lub umarzające.

cały tekst

Rozwijamy w DZP Zespół Prawa Karnego

Aktualność | 26.05.2017 W ramach Praktyki Postępowań Spornych wyodrębniliśmy Zespół Prawa Karnego. Pracami grupy, która zajmować się będzie m.in. przestępstwami białych kołnierzyków, kieruje dr Hanna Gajewska-Kraczkowska.

cały tekst

Projekt nowelizacji KK i innych ustaw - konfiskata rozszerzona

Alert | 25.09.2016 Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekty ustaw zmieniających Kodeks karny oraz niektóre inne ustawy. Zmiany te dotyczą dwóch istotnych kwestii. Alert podatkowy

cały tekst

O odszkodowaniach za niesłuszne aresztowanie i skazanie

Publikacja | 08.09.2016 W Polsce za miesiąc niesłusznego aresztu często ekwiwalentem jest średnie miesięczne wynagrodzenie – wskazała w Programie #RZECZoPRAWIE dr Hanna Gajewska-Kraczkowska.

cały tekst

Gdybym mogła zmienić jeden przepis...

Publikacja | 24.07.2013 Gdybym mogła dokonywać zmian w polskim prawie, w pierwszej kolejności wprowadziłabym wiążącą ustawodawcę zasadę, i przepis musi być zgodny ze zdrowym rozsądkiem.

cały tekst