Rafał Karbowniczek

Senior Associate

+48 22 557 76 40     rafal.karbowniczek@dzp.pl
  • Specjalizuje się w prawie karnym-gospodarczym, karnym-skarbowym oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych.
  • Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu złożonych postępowań spornych z zakresu prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących tzw. przestępstw „białych kołnierzyków” (white-collar crimes) oraz transgranicznej cyberprzestępczości.
  • Doradza polskim i zagranicznym klientom na etapie przedprocesowym oraz jurysdykcyjnym, występując zarówno w charakterze obrońcy, jak również pełnomocnika podmiotów pokrzywdzonych popełnionym przestępstwem.
  • Zajmuje się opracowywaniem oraz wdrażaniem tzw. procedur dawn raid’owych, na wypadek niezapowiedzianej wizyty organów ścigania w siedzibie przedsiębiorcy, jak również zapewnieniem mu doraźnego wsparcia w trakcie czynności organów.
  • Doradza także w sprawach o ochronę dóbr osobistych oraz sporach korporacyjnych powstałych pomiędzy wspólnikami spółek handlowych, w ramach których reprezentuje zarówno spółki zaangażowane w konflikt, jak i samych wspólników.
  • Aktywnie angażuje się w działalność pro publico bono. W tym obszarze m.in. stale współpracuje z Helsińską Fundacją Praw Człowieka. 
  • Prelegent na licznych szkoleniach oraz warsztatach poświęconych tematyce odpowiedzialności karnej menedżerów, kontaktów i relacji z organami ścigania, odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych, jak również problematyce ochrony dóbr osobistych.
  • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Ukończył Centrum Prawa Amerykańskiego prowadzone przez Uniwersytet Floryda Levin College of Law.
  • Członek Rady Adwokackiej w Warszawie.

artykuły powiązane

Następna

Bądź na bieżąco z DZP