Rafał Karbowniczek

Partner

+48 22 557 76 40     rafal.karbowniczek@dzp.pl
 • Specjalizuje się w prawie karnym-gospodarczym, karnym-skarbowym oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych.
 • Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w prowadzeniu złożonych postępowań spornych z zakresu prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących tzw. przestępstw „białych kołnierzyków” (white-collar crimes) oraz transgranicznej cyberprzestępczości (w tym ataków BEC).
 • Doradza polskim i zagranicznym klientom na etapie przedprocesowym oraz jurysdykcyjnym, występując zarówno w charakterze obrońcy, jak również pełnomocnika podmiotów pokrzywdzonych popełnionym przestępstwem.
 • Zajmuje się opracowywaniem oraz wdrażaniem tzw. procedur dawn raid’owych, na wypadek niezapowiedzianej wizyty organów ścigania w siedzibie przedsiębiorcy, jak również zapewnieniem mu doraźnego wsparcia w trakcie czynności organów.
 • Doradza także w sprawach o ochronę dóbr osobistych oraz sporach korporacyjnych powstałych pomiędzy wspólnikami spółek handlowych, w ramach których reprezentuje zarówno spółki zaangażowane w konflikt, jak i samych wspólników.
 • Aktywnie angażuje się w działalność pro publico bono. W tym obszarze m.in. stale współpracuje z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, reprezentując osoby fizyczne w ramach „Programu Spraw Precedensowych” oraz programu „Artykuł 32”.
 • Prelegent na licznych szkoleniach oraz warsztatach poświęconych tematyce odpowiedzialności karnej menedżerów, kontaktów i relacji z organami ścigania, odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych, jak również problematyce ochrony dóbr osobistych.
 • Autor wielu publikacji z zakresu prawa karnego oraz karnego procesowego.
 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Ukończył Centrum Prawa Amerykańskiego prowadzone przez Uniwersytet Floryda Levin College of Law.
 • Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP