Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Wykorzystanie „przetargowych” świadectw efektywności energetycznej – ostatni dzwonek

03.06.2019

Autorzy:
Grzegorz Filipowicz

30 czerwca br. upływa ostateczny termin wykonania obowiązku uzyskania oszczędności energii, określonego w Ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, obejmujący okres od 1 października 2016 r. do 31 grudnia 2018 r. Co istotne, tego dnia wygasa też możliwość rozliczenia przedmiotowego obowiązku poprzez wykorzystanie tzw. przetargowych świadectw efektywności energetycznej.

Aktualnie obowiązująca ustawa o efektywności energetycznej wprowadziła, zmodyfikowany w stosunku do poprzedniej regulacji, model realizacji obowiązku uzyskiwania i przedstawiania do umorzenia świadectw efektywności energetycznej. Dodatkowo określono w niej nowe zasady uzyskiwania tzw. białych certyfikatów. Zgodnie z tymi regułami każdy zainteresowany podmiot, z własnej inicjatywy, może złożyć wniosek o wydanie świadectw efektywności energetycznej w odniesieniu do planowanych przedsięwzięć, o których mowa w art. 19 ust. 1 ww. ustawy. Białe certyfikaty, wydane w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy, nie mają ograniczonego okresu ważności, po upływie którego nie mogłyby być nabywane przez podmioty zobowiązane do wywiązania się z obowiązku rozliczania oszczędności energii.

Dalsza część artykułu dostępna jest tutaj.

 

Bądź na bieżąco z DZP