Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Obowiązki z zakresu danych osobowych w kontekście zmian w spółkach

10.07.2019

Autorzy:
Maciej Ciszkiewicz
Olga Legat

Zmiany organizacyjne spółki wywołują bardzo często konieczność przesłania aktualizacji obowiązku informacyjnego do osób, których dane dotyczą oraz informacji do kontrahentów, z którymi zawarte są umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Spółki prawa handlowego powoływane są przez swoich wspólników czy założycieli, którzy nadają im pewne cechy, takie jak cel czy przedmiot prowadzonej,działalności, nazwa, siedziba, czy też forma prawna. Powyższe cechy służą spółkom między innymi do tego, by odróżniały się od innych podmiotów występujących w obrocie gospodarczym. Służą one bowiem kontrahentom spółki do rozpoznania, z którym podmiotem mają do czynienia podczas zawierania umów. Żadna z powyższych cech nie ma jednak charakteru stałego, ich zmiana jest jednym z przejawów funkcjonowania spółki.

Źródło: Magazyn ODO nr 8

Bądź na bieżąco z DZP