Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Zwolnienie, zatrudnienie i zmiana warunków pracy: Czy pracodawca może zrobić to zdalnie?

02.04.2020

Autorzy:
Justyna Tyc-Brzosko

Korzystając ze środków komunikacji na odległość, pracodawca może zawrzeć umowę o pracę, ale wypowiedzieć ją – już nie. Dopuszczalne jest natomiast uzgodnienie tą drogą porozumienia w sprawie zmiany warunków zatrudnienia ze związkami zawodowymi.

Praca zdalna, wprowadzona ustawą z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374; dalej: ustawa o COVID-19), jest w polskim porządku prawnym novum, które z dnia na dzień zaskoczyło i pracodawców, i pracowników. Bo choć home office jest powszechnie stosowany już od kilku lat, to jednak nadal nie doczekał się odpowiednich regulacji – kodeks pracy (dalej: k.p.) reguluje wyłącznie telepracę, która jest nieco innym rozwiązaniem.

W ustawie o COVID-19 doszukamy się tylko jednego przepisu o pracy zdalnej. Zgodnie z nim pracodawca może powierzyć pracownikowi pracę zdalną poza miejscem jej stałego wykonywania, przez czas oznaczony, w celu przeciwdziałania COVID-19. Regulacja ta nasuwa wiele pytań i wątpliwości: do czego pracownik i pracodawca są zobowiązani, do czego uprawnieni oraz jakich działań stron praca zdalna nie uzasadnia. Przede wszystkim należy pamiętać, że praca zdalna to możliwość zmiany wyłącznie miejsca świadczenia pracy, a nie innych warunków zatrudnienia. Jej wykonywanie ani nie ogranicza, ani nie wyłącza przepisów k.p.

Dalszą część artykułu znajdą Państwo na stronie Dziennika Gazety Prawnej.

Autorką artykułu jest Justyna Tyc-Brzosko, Senior Associate w Praktyce Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Bądź na bieżąco z DZP