Czy rozwiążę najbardziej skomplikowane problemy?

Różnorodne praktyki. Jedna analiza. Twoje rozwiązanie.

Prawo pracy

Kompleksowo doradzamy polskim i międzynarodowym firmom ze wszystkich branż w zakresie prawnych aspektów zatrudnienia. Nasze doradztwo obejmuje:

 • porady dotyczące zbiorowych stosunków pracy, układów zbiorowych i innych porozumień pomiędzy pracodawcami a reprezentacją pracowników,
 • spory zbiorowe oraz negocjacje ze związkami zawodowymi,
 • przejęcia personelu, restrukturyzację i integrację zespołów pracowniczych,
 • procesy zwolnień grupowych,
 • analizę i projekty dokumentacji pracowniczej, jak np. regulaminy pracy i wynagradzania, zasady etyki i polityki firmowe,
  plany emerytalne, opcyjnie i podobne,
 • projektowanie indywidualnych umów o pracę, o współpracy, kontraktów menedżerskich, o zakazie konkurencji itp.,
  imigrację biznesową (legalizację pracy i pobytu cudzoziemców zatrudnionych w Polsce),
 • rozwiązanie stosunku pracy,
 • reprezentację procesową przed sądami pracy wszystkich instancji,
 • bezpieczeństwo i higienę pracy oraz ochronę przysługującą wybranym grupom pracowników (np. kobietom ciężarnym),
  organizację i rozliczanie czasu pracy,
 • dyskryminację w stosunkach pracy, w tym mobbing - formułowanie dobrych praktyk pracodawców, które sprzyjają unikaniu procesów sądowych.

Wychodząc naprzeciw potrzebom pracodawców, często uzupełniamy nasze usługi o niezbędne doradztwo podatkowe.

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP