Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Zdrowy powrót do normalności? Business as usual po epidemii

11.05.2020

Autorzy:
Walery Arnaudow
Julia Besz

Ryzyka regulacyjne na każdym etapie „odmrażania gospodarki”, a stałe ryzyko zakażenia koronawirusem wśród pracowników.

Zaradzanie obecnej sytuacji związanej z przestojem działań w organizacji jest także jednym z wyzwań dla obszaru compliance. Zapowiedzi rządu sugerują, że następować będzie stopniowe znoszenie ograniczeń, które dziś paraliżują pracę całych zespołów w wielu firmach. Dostosowywanie się do kolejnych etapów „odmrażania gospodarki” pozwoli przywrócić do pracy część pracowników, co jednak generuje wyzwania w zakresie dostosowania organizacji do szybko zmieniających się przepisów. Ponadto znoszenie ograniczeń wcale nie zmniejsza równoległego ryzyka zakażenia COVID-19 wśród pracowników, które może wystąpić na każdym etapie powrotu do stanu sprzed epidemii.

Szczególnie teraz ważne jest stworzenie planu działań, które pomogą odpowiedzieć na wyzwania, z jakimi firmy będą mierzyć się w trakcie „powrotu do normalności”. Będą to z pewnością ryzyka na gruncie prawa pracy, ryzyko inspekcji w organizacji czy dezaktualizacja regulacji wewnętrznych i konieczność dostosowania standardów etycznych i compliance do nowego otoczenia regulacyjnego i biznesowego. Na gruncie prawa pracy należy zadbać o znajomość możliwości, jakie prawo daje pracodawcy w związku np. z dysponowaniem czasem i miejscem pracy pracownika, zakresem możliwość wydawania mu poleceń, na które pracownik może nie chcieć się godzić oraz znajomością obowiązków pracodawcy w zakresie zachowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Ponieważ aktualna sytuacja jest nadzwyczajna, należy przygotować się na kontrole i inspekcje organów publicznych np. Sanepidu, Państwowej Inspekcji Pracy, Inspekcji Handlowej czy UOKiK, który to bacznie obserwuje rynek w czasie pandemii. Prawdopodobieństwo takiej kontroli zwiększa podwyższony apetyt na ryzyko – najczęściej w działaniach managerów odpowiedzialnych za utrzymywanie wyników – ale także spory pracownicze. Należy wiedzieć nie tylko, jakie działania mogą zwrócić uwagę organów, ale również jak z nimi współpracować, by uniknąć potencjalnych kar. Warto zadbać o wdrożenie i przeszkolenie pracowników z procedury postępowania na wypadek kontroli organów.

Dalszą część artykułu Julii Besz, Associate, oraz Walerego Arnaudowa, Senior Associate, z Praktyki Life Sciences znajdą Państwo na stronie Standardu Etyki oraz na naszym blogu.

Bądź na bieżąco z DZP