Czy rozwiążę najbardziej skomplikowane problemy?

Różnorodne praktyki. Jedna analiza. Twoje rozwiązanie.

Compliance

Pomagamy naszym klientom w tworzeniu spójnych systemów compliance i kontroli wewnętrznej, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanej rzeczywistości biznesowej. Nasze wsparcie koncentruje się na efektywnym doradztwie w zakresie zarządzania ryzykiem i jak najlepszym dopasowaniu struktury, procesów biznesowych i profilu organizacji w celu zapewnienia zgodności z regulacjami prawnymi.
Nasze doświadczenia oraz współpraca między poszczególnymi praktykami kancelarii umożliwiają świadczenie usług z zakresu compliance uwzględniających oczekiwania klienta oraz specyfikę określonej branży.

Multidyscyplinarne doradztwo compliance obejmuje 13 specjalizacji:

 • instytucje finansowe
 • nieuczciwa konkurencja
 • ochrona danych osobowy
 • ochrona konkurencji i konsumentów
 • ochrona środowiska
 • podatki
 • prawo farmaceutyczne
 • prawo pracy
 • prawo spółek
 • prawo własności intelektualnej
 • sprawy karne i karne skarbowe
 • ubezpieczenia
 • zamówienia publiczne

Dysponujemy unikalnymi narzędziami informatycznymi pozwalającymi na identyfikację, przeglądanie, gromadzenie i analizę danych elektronicznych, co w znacznym stopniu ogranicza ryzyka i pozwala na efektywne zarządzanie kosztami audytów, przeglądów czy dochodzeń wewnętrznych. Dodatkowo, wszystkie nasze działania w tym zakresie są nadzorowane przez prawników objętych obowiązkiem zachowania tajemnicy adwokackiej lub radcowskiej.

W ramach naszych usług:

 • identyfikujemy ryzyka związane ze zgodnością, w tym definiujemy środki zaradcze, jakie należy podjąć, aby w przyszłości wyeliminować lub ograniczyć możliwość zaistnienia określonych nieprawidłowości,
 • sporządzamy analizy i opinie dotyczące wybranych regulacji prawa polskiego, unijnego oraz międzynarodowego w zakresie zapewnienia zgodności prowadzonej działalności gospodarczej,
 • budujemy kompleksowe systemy compliance (CMS – compliance management system),
 • dokonujemy audytów i kontroli compliance, w tym badamy dokumentację finansową oraz dokumenty źródłowe pod kątem m.in. potencjalnego konfliktu interesów, sprzeniewierzenia majątku przedsiębiorstwa lub korupcji,
 • prowadzimy szkolenia i warsztaty compliance,
 • zapewniamy doradztwo o charakterze procesowym w zakresie postępowań karnych oraz sądowo-administracyjnych,
 • oferujemy kompleksową pomoc w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Aby uzyskać więcej informacji na temat doradztwa w zakresie compliance kancelarii DZP kliknij tutaj.

artykuły powiązane

 • Raportowanie ESG w prawie i praktyce

  Konferencja | 08.11.2023 W dniach 8-9 listopada odbędzie się szkolenie organizowane przez MMC Polska, podczas którego Anna Partyka-Opiela, szefowa zespołu compliance omówi wymogi dotyczące raportowania ESG.

  cały tekst

 • Czas na ESG

  Konferencja | 27.09.2023 W dniach 27-28 września odbędzie się konferencja podczas której Anna Partyka-Opiela, szefowa zespołu compliance oraz Maria Papis, Associate, poprowadzą panel dotyczący rozwiązań wpływających na dobrostan pracowników.

  cały tekst

 • Camp ESG

  Konferencja | 25.09.2023 Spotkanie poświęcone będzie tematyce wdrażania i efektywnego zarządzania strategią ESG w organizacjach. W jego ramach warsztat na temat diversity i inclusion w dokumentach poprowadzi Anna Partyka-Opiela.

  cały tekst

 • Raport dot. poprawy ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w Polsce – wspólna inicjatywa UNICEF Polska i DZP

  Aktualność | 18.09.2023 Dostępność i jakość ochrony zdrowia psychicznego młodych w Polsce jest na dramatycznie niskim poziomie. Potrzeba systemowych rozwiązań, których wdrożenie w sposób długofalowy wpłynie na poprawę tego stanu rzeczy.

  cały tekst

Bądź na bieżąco z DZP