Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Prawo (o) niskiej emisji

17.02.2017

Autorzy:
Daniel Chojnacki
Tymon Grabarczyk

Zarówno przepisy Unii Europejskiej, jak i polskie nie regulują problematyki niskiej emisji jako odrębnego zjawiska względem pozostałych zanieczyszczeń powietrza. Nie oznacza to jednak, że kwestia ta nie została w ogóle ujęta w naszym prawodawstwie.

Podstawowym aktem prawa Unii Europejskiej dotyczącym ochrony powietrza jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (znana także jako dyrektywa CAFE - Clean Air For Europe). Na gruncie tej dyrektywy oraz innych aktów prawa Unii Europejskiej związanych z ochroną powietrza nie wyróżniono pojęcia niskiej emisji w rozumieniu emisji uwalnianej ze źródeł o wysokości do 40 m. Choć dyrektywa CAFE posługuje się określeniem niskiej emisji, to jednak związane ono jest z działaniami na rzecz obniżenia ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza, chodzi np. o pojazdy o niskiej emisji czy źródła spalania o niskiej emisji. Podobnie jest w prawie polskim.

Pełna treść artykułu jest dostępna w załączonym PDF.

Źródło: Przegląd Komunalny, 2/2017

Bądź na bieżąco z DZP