Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Wnioski marszałka nieuzasadnione

15.02.2017

Autorzy:
Daniel Chojnacki

Na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ukazał się komunikat ze stanowiskiem Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie skutków prawnych rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Mazowieckiego, stwierdzającego nieważność uchwały Sejmiku nr 209/16 z w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012–2017 z uwzględnieniem lat 2018–2023 wraz z załącznikami oraz uchwały nr 210/16 w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012–2017 z uwzględnieniem lat 2018–2023.

Można zatem zadać pytanie: Co dla gospodarki odpadami na Mazowszu oznacza rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody?

Jakie wnioski płyną z komunikatu marszałka?

Po pierwsze, w dokumencie stwierdza się, że „ …od 30 stycznia 2017 roku na podstawie uchwał nr 209/16 oraz 210/16 nie można wywodzić skutków prawnych, obowiązków lub uprawnień, także w kontekście realizacji zadań nałożonych przepisami ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (…) na gminy, podmioty odbierające odpady komunalne oraz regionalne i zastępcze instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych. Stan wstrzymania wykonania uchwały trwa do czasu uprawomocnienia się zapadłego rozstrzygnięcia nadzorczego bądź jego prawomocnego wzruszenia przez sąd administracyjny.”

Cały artykuł dostępny pod linkiem https://sozosfera.pl/odpady/gospodarka-odpadami-na-mazowszu-wnioski-marszalka-nieuzasadnione/

Źródło: www.sozosfera.pl, 15 lutego 2017

Bądź na bieżąco z DZP