Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Za podanie nieprawdziwej informacji 2 lata bez przetargu

14.01.2021

Autorzy:
Tomasz Michalczyk

1 stycznia 2021 r. weszły w życie przepisy nowej ustawy - Prawo zamówień publicznych, które istotnie zmodyfikowały tzw. przesłanki wykluczenia z postępowania rozumiane jako okoliczności, których wystąpienie powoduje, że dany wykonawca nie może się ubiegać o udzielenie zamówienia. Zmiany objęły również przesłanki dotyczące wprowadzenia zamawiającego w błąd, czyli sytuację, w której wykonawca przekazuje zamawiającemu informacje dotyczące np. spełniania warunków udziału w postępowaniu, tj. doświadczenia firmy czy personelu, które okazują się niezgodne z prawdą, co w konsekwencji powoduje, że zamawiający musi wykluczyć wykonawcę z postępowania i odrzucić jego ofertę.

O tym, jak powszechne jest zastosowania tej przesłanki, wiedzą doskonale wykonawcy, którym przyszło się bronić w Krajowej Izbie Odwoławczej przed zarzutem niespełniania warunków udziału w postępowaniu - takim zarzutom towarzyszy bowiem prawie zawsze argument wprowadzenia zamawiającego w błąd. Na drugim biegunie pojawia się problem wręcz patologicznego nadużywania tej przesłanki wykluczenia, przy jawnym naruszeniu zasady proporcjonalności - najmniejszy błąd lub omyłka w ofercie są bowiem często traktowane jako wprowadzenie zamawiającego w błąd i stanowią powód wykluczenia z postępowania nawet w sytuacji, gdy wykonawca dysponuje wymaganym doświadczeniem i może je wykazać.

Autorem artykułu jest Tomasz Michalczyk, Senior Associate z zespołu zamówień publicznych. Dalsza część artykułu dostępna jest na stronie Rzeczpospolitej.

Bądź na bieżąco z DZP