Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Marcin Pieklak o centralnych zakupach leków

16.07.2021

Autorzy:
Marcin Pieklak

Marcin Pieklak, Partner w Praktyce Life Sciences komentuje dla portalu cowzdrowiu.pl zapowiedzi zmian umów zawieranych przez NFZ ze szpitalami w zakresie zakupu leków.

"Pomysł na centralizację zamówień na produkty stosowane w realizacji programów lekowych oraz wypowiedzi, które padały w ostatnim czasie po stronie regulatora – dot. zwiększenia ilości przetargów centralnych – nie są niczym nowym. Należy to raczej rozpatrywać jako kolejny krok w stronę centralizacji zamówień publicznych dla produktów stosowanych w systemie świadczeń gwarantowanych.

W przypadku opublikowanego w ostatnich dniach projektu zmiany zarządzenia dla programów lekowych (https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/projekty-zarzadzen/projekt-zarzadzenia-leczenie-szpitalne-programy-lekowe,6740.html?fbclid=IwAR3dpZ64ma4CLL86Rr-Ts6K8gjJQ88f19DJhaefaGrCf2Z9jwgj3VCUY_Sk) mamy do czynienia z kolejną grupą produktów, dla których powstała taka możliwość – produkty stosowane w ramach programów lekowych. Dodatkowo widzimy doprecyzowanie mechanizmów, które mają pomóc w jego skutecznym wdrożeniu, o czym dalej.

Co ciekawe, kluczem do zrozumienia wpływu ww. mechanizmu na dostępność leków dla pacjentów jest użyte w zarządzeniu słowo „może”, które daje Prezesowi NFZ dyskrecjonalność w wyborze produktów, dla których będą prowadzone postępowania centralne. Skutkiem tego nie mówimy w tym momencie o całkowitym przejściu na proponowany mechanizm, ale raczej o systemie, w którym Prezes wybiera terapie, dla których dostrzega na przykład szansę na optymalizację kosztów terapii.

Patrząc z perspektywy dotychczasowych doświadczeń mieliśmy dwa rodzaje takich przetargów:

  1. w jednym przypadku dotyczyły one leków innowacyjnych, dla których płatnik uznał, iż zasadne jest ujednolicenie stosowanej terapii (np. w leczeniu hemofilii, gdzie obserwowaliśmy przetargi na czynniki krzepnięcia, z umową zawieraną najczęściej na dwa lata wraz z dodatkowymi obowiązkami po stronie poszczególnych oferentów),

  2. w drugim mieliśmy przetargi, w których pojawiają się leki generyczne oraz dominowały aspekty finansowe (np. przetarg na substancję czynną rytuksymab, o którym wspominaliśmy na początku tego roku https://cowzdrowiu.pl/aktualnosci/post/przetarg-centralny-dla-lekow-w-chemioterapii)."

Dalszą część komentarza przeczytają Państwo na stronie cowzdrowiu.pl

Bądź na bieżąco z DZP