Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Firmy łamiące obostrzenia nie zapłacą kar

27.07.2021

Autorzy:
Rafał Karbowniczek
Małgorzata Karasińska

Kary nakładane na przedsiębiorców, którzy działali mimo rządowych obostrzeń, coraz częściej są uchylane. Puls Biznesu przypomniał o styczniowym wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, który stanął po stronie fryzjera, na którego nałożono karę pieniężną za prowadzenie działalności pomimo rządowych obostrzeń. Wtedy nie było jeszcze wiadomo, czy wyrok ten wyznaczy linię orzeczniczą innych sądów w podobnych sprawach. Obecnie kary sa coraz częściej umarzane przez sądy administracyjne.

Podobne rozstrzygnięcia wydawane są przez sądy karne, które odmawiają wszczęcia postępowań w sprawie o wykroczenia lub umarzają już wszczęte. - Batalię z organami ścigania wygrał np. restaurator z Katowic, mierzący się z 23 zarzutami niedostosowania się do zakazu działalności gospodarczej, które miały swoje źródło w trzech kolejnych rozporządzeniach rządowych - mówi Małgorzata Karasińska, Associate w Praktyce Postępowań Spornych DZP.

Wygrane przedsiębiorców nie są zaskoczeniem. - Prawnicy już od chwili wprowadzenia rządowych zakazów przestrzegali, że w praktyce ich egzekucja nie jest możliwa ze względu na niekonstytucyjność przyjętych rozwiązań prawnych. Ten sam wniosek wy-brzmiewa dziś w uzasadnieniach rozstrzygnięć sądów, które umarzają kary - mówi Rafał Karbowniczek, Senior Associate w Praktyce Postępowań Spornych DZP.

Szerszy materiał jest dostępny w wydaniu Pulsu Biznesu z 27 lipca 2021 r. oraz dla prenumeratorów w serwisie internetowym.

 

Bądź na bieżąco z DZP