Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Deszczówka w nowym Prawie wodnym - 1 stycznia 2018 r. wejdzie w życie większość przepisów

29.09.2017

Autorzy:
Maciej Białek

1 stycznia 2018 r. wejdzie w życie większość przepisów Ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (DzU z 2017 r. poz. 1566). Analiza posiedzeń komisji i podkomisji parlamentarnych wskazuje, że prace na tym etapie były prowadzone z widocznym pośpiechem.

W pewnym stopniu tłumaczy to, dlaczego przyjęte przepisy przejściowe mogą wydawać się niedopracowane. Konsekwencje takiego stanu rzeczy są dość poważne, bowiem dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych przekładają się na perspektywę istotnych strat finansowych.

Jak rozliczać odprowadzanie deszczówki?

W największym skrócie: taryfy za usługi wod-kan zatwierdza, w drodze uchwały, rada gminy. Taryfa obowiązuje przez rok i – co do zasady – nie może być w tym czasie zmieniana. Nowe Prawo wodne istotnie modyfikuje przy tym zasady rozliczeń. Po pierwsze, zmienia system opłat środowiskowych, zastrzegając jednak, że nie może to skutkować podniesieniem należności (art. 558). Co istotne, zgodnie z przepisem, podstawą zmiany taryf nie może być jedynie „wprowadzenie opłat za usługi wodne”. Zatem same podwyżki, uzasadnione innymi okolicznościami, wciąż nie pozostają wykluczone. Po drugie, nowa ustawa wyłącza z definicji ścieków wody opadowe i roztopowe. Tym samym usługodawcy pozostają zmuszeni do rozważenia zasad zgodnego z prawem rozliczenia odprowadzanej deszczówki i uzyskania środków na utrzymanie niezbędnej infrastruktury.

Pełna treść artykułu jest dostępna na stronie: https://sozosfera.pl/prawo/deszczowka-nowym-prawie-wodnym/ 

Źródło: www.sozosfera.pl, 29 września 2017

Bądź na bieżąco z DZP