Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Plan dla chorób rzadkich wreszcie opublikowany

27.09.2021

Autorzy:
Marcin Pieklak
Kinga Frelas

Na ten dokument trzeba było naprawdę długo czekać. Najpierw kilkanaście lat na jego przygotowanie, a potem na publikację, bo ta nie nastąpiła wcale zaraz po przyjęciu go przez rząd. Minął ponad miesiąc, w czasie którego wiele razy pytano o ten dokument.

Uchwała o Narodowym Planie weszła w życie w dniu jej podjęcia, czyli 24 sierpnia, ale opublikowano ją w Monitorze Polskim dopiero 27 września.

- Dokument jest wynikiem wieloletnich prac zespołów powoływanych przez Ministra Zdrowia oraz stanowi jednocześnie realizację zalecenia Rady UE opracowania narodowej strategii dla chorób rzadkich. Pomimo że Plan dla Chorób Rzadkich nie ma charakteru aktu prawnego, a wyłącznie operacyjny, odgrywa on ważną rolę w określeniu pożądanych kierunków zmian w zakresie opieki nad pacjentami cierpiącymi na choroby rzadkie. W jego ramach zdefiniowano 6 obszarów, dla których dokonano analizy obecnego stanu oraz utworzono listę niezbędnych do podjęcia działań wraz z określeniem trybu i terminu ich wprowadzenia oraz modelu finansowania ich realizacji - wyjaśnia Marcin Pieklak, partner kancelarii DZP.

(...)

Głównym celem propozycji zmian w zakresie refundacji jest poprawa dostępu do leków, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego stosowanych w chorobach rzadkich.

- Przypomnijmy, że jednymi z zadań wskazanych przez Plan są: przeprowadzenie analizy w kierunku wprowadzenia wielokryterialnej analizy decyzyjnej oraz określenie i wprowadzenie do ustawy o refundacji wysokości progu kosztu uzyskania dodatkowego roku życia skorygowanego o jakość dla technologii posiadających dopuszczenie do stosowania w chorobach rzadkich - dodaje mecenas Pieklak.

- Idea wprowadzenia nowego narzędzia w postaci analizy wielokryterialnej do oceny technologii stosowanych w chorobach rzadkich, pojawiła się również w Polityce Lekowej Państwa na lata 2018 – 2022. Plan dla Chorób Rzadkich wskazuje na możliwe podejścia do wdrożenia analizy wielokryterialnej do polskiego systemu oceny technologii lekowych, które mogą pomóc w wypracowaniu odpowiedniego modelu - mówi Kinga Frelas z DZP.

Dalszą część artykułu zawierającą komentarz Kingi Frelas, Associate i Marcina Pieklaka, Partnera z Praktyki Life Sciences przeczytają Państwo na portalu cowzdrowiu.pl

Bądź na bieżąco z DZP