Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Legal design jako narzędzie umożliwiające osiągnięcie komunikatywności tekstu prawnego

05.10.2021

Autorzy:
Rafał Lorent

Na łamach czasopisma "Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza" ukazała się publikacja "Legal design jako narzędzie umożliwiające osiągnięcie komunikatywności tekstu prawnego". Jej współautorem jest Rafał Lorent, Associate z Praktyki Life Sciences.

W artykule podejmowane są m.in. następujące zagadnienia:

  • legal design jako podejście do komunikacji prawniczej, które uwzględnia potrzeby czytelników znormalizowanego tekstu prawniczego oraz łączy językowe i pozajęzykowe techniki;
  • przykłady regulacji prawnych, które odnoszą się do zrozumiałości i czytelności tekstów;
  • wyzwania komunikacyjne, przed którymi stoją autorzy pism prawnych.

Celem artykułu jest wyjaśnienie pojęcia „legal design”, którego rola jako narzędzia zapewnienia komunikatywności, jest dostrzegana coraz szerzej - zarówno przez specjalistów z zakresu praktyki i teorii prawa, jak i językoznawstwa.

Całość publikacji dostępna jest na stronie czasopisma "Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza" pod tym linkiem.

Bądź na bieżąco z DZP