Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Najważniejsze instytucje prawa farmaceutycznego w Polsce

13.04.2017

Autorzy:
Tomasz Kaczyński

Rynek farmaceutyczny w Polsce jest ściśle regulowany przez liczne przepisy prawa, zarówno krajowe, jak i europejskie. Mają one na celu zapewnienie wysokiego profilu bezpieczeństwa prowadzenia obrotu i stosowania produktów leczniczych.

Głównym krajowym aktem prawnym, regulującym rynek produktów leczniczych, jest ustawa z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia. Prawo farmaceutyczne stanowi m.in. o zasadach wytwarzania i wprowadzania do obrotu produktów leczniczych, badaniach klinicznych, reklamie, jak i nadzorze organów publicznych. Warto w tym kontekście zwrócić uwagę na kluczowe kwestie związane z prowadzeniem obrotu produktami leczniczymi w Polsce.

Pełna treść artykułu dostępna w załączonym pliku PDF.

Źródło: Chemia i Biznes, 2/2017

 

Bądź na bieżąco z DZP