Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Nieprawdziwe informacje mogą drogo kosztować

20.10.2021

Autorzy:
Dr Wojciech Hartung

W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podmioty w nim uczestniczące zobowiązane są do przedstawienia zamawiającemu szeregu informacji odnoszących się do składanej oferty, ale także do swojej sytuacji podmiotowej, tj. spełniania warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji czy niepodlegania wykluczeniu. Im bardziej złożone zamówienie, tym większa ilość przekazywanych informacji. Sytuacja staje się jeszcze trudniejsza, jeśli o zamówienie ubiega się nie indywidualny wykonawca, ale grupa wykonawców, tj. konsorcjum lub wykonawcy we współpracy z tzw. podmiotami trzecimi. W skomplikowanych strukturach, szczególnie o międzynarodowym charakterze, pod presją czasu i wobec konieczności przygotowania dużej ilości dokumentów, często wraz z tłumaczeniami na język polski, nietrudno o pomyłkę i przekazanie informacji w sposób, który może zostać uznany za wprowadzający w błąd. 

konsekwencjach uznania przez zamawiającego oraz organy odwoławcze podanych informacji za nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd pisze Wojciech Hartung, Counsel z zespołu zamówień publicznych w artykule opublikowanym na łamach dziennika Rzeczpospolita. Artykuł powstał we wpółpracy z Deividas Soloveičik, Partnerem w litewskiej kancelarii Cobalt, która była zaangażowana w jedną ze spraw przed Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczącej sporów związanych z wykluczeniem wykonawcy z postępowań na skutek zatajenia lub podania niepełnych informacji.

Cały artykuł dostępny jest pod linkiem dla prenumeratorów Rzeczpospolitej.

Bądź na bieżąco z DZP