Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Rada AOTMiT: 21 technologii lekowych o wysokiej wartości klinicznej

28.10.2021

Autorzy:
Marcin Pieklak
Magdalena Krupa

Aby poszczególne technologie lekowe o wysokiej wartości klinicznej (TLK) mogły trafić na listę produktów finansowanych w ramach Funduszu Medycznego, muszą zostać w pierwszej kolejności zaopiniowane m.in. przez Radę Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT).

Opinia Rady ujrzała światło dzienne w środę, 27 października, stwierdzając zasadność umieszczenia 21 technologii lekowych na liście TLK, które będą mogły być finansowane w ramach Funduszu Medycznego.

– Warto zauważyć, że w pierwszym wykazie TLK przedstawionym przez AOTMiT znajdowało się 35 technologii lekowych, które mogły być potencjalnie finansowane w ramach Funduszu Medycznego. – Zwraca uwagę Magdalena Krupa, Associate z Praktyki Life Sciences.

Kolejnym krokiem po uzyskaniu opinii konsultantów krajowych i Rzecznika Praw Pacjenta będzie opublikowanie listy przez Ministra Zdrowia na swojej stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz poinformowanie podmiotów odpowiedzialnych, których technologie lekowe znajdują się na liście TLK o możliwości złożenia wniosku o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu. – Wyjaśnia Marcin Pieklak, Partner z Praktyki Life Sciences.

Cały artykuł wraz z komentarzami naszych specjalistów można przeczytać na portalu cowzdrowiu.pl.

Bądź na bieżąco z DZP