Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Spalarnie odpadów i circular economy - dofinansowanie

22.11.2016

Autorzy:
Maciej Białek

Ostatniego dnia października br. Ministerstwo Środowiska przypomniało, że od tego dnia do 30 grudnia 2016 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjmuje wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi środkami z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Budżet Konkursu wynosi łącznie 2,7 mld zł, a do składania wniosków uprawnione są jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, a także podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST.

Tę ofertę Funduszu skomentował krótko Maciej Białek, associate w Praktyce Infrastruktury i Energetyki, Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, jego uwagi publikujemy poniżej.

Środki na gospodarkę odpadami

„Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchamia nowe środki na gospodarkę odpadami komunalnymi. Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronach Funduszu, dofinansowanie obejmie instalacje do termicznego przekształcania odpadów (500 mln zł) oraz projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami (600 mln zł, z czego jedna trzecia przeznaczona na PSZOK-i). Poza osobnymi budżetami dla tego rodzaju przedsięwzięć, przewidziano także budżet łączny w kwocie 1,6 mld zł. Wnioski o dofinansowanie można składać od 31 października. Fundusz przewidział także serię szkoleń w zakresie pozyskiwania tych środków.

Warto spojrzeć na program w kontekście przyjętych priorytetów gospodarki o obiegu zamkniętym. Już w ciągu najbliższych czterech lat wymagane poziomy recyklingu odpadów surowcowych wzrosną z 18 do 50%. Przyjęty przez Komisję Europejską plan działań przewiduje przy tym m.in. osiągnięcie do 2030 r. recyklingu odpadów komunalnych na poziomie 65%, przy jednoczesnej redukcji ilości odpadów składowanych do 10%.

Pełna treść artykułu jest dostępna na stronie: https://sozosfera.pl/odpady/spalarnie-odpadow-i-circular-economy-w-kontekscie-dofinansowania/ 

Źródło: www.sozosfera.pl, 22 listopada 2016

Bądź na bieżąco z DZP