Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Przyszły rok bez funduszu socjalnego

09.12.2021

Autorzy:
Sylwester Silski

Pracodawca, który nie chce tworzyć w 2022 r. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ani wypłacać świadczeń urlopowych, powinien o tym poinformować pracowników do 31 stycznia. Taki sposób zwolnienia się z obowiązków socjalnych przewidziany jest wobec mniejszych zakładów pracy, tj. tych, które według stanu na 1 stycznia 2022 r. będą zatrudniały mniej niż 50 pracowników.

Odpowiednia informacja

Utworzenie funduszu i wypłacanie świadczenia urlopowego jest u większości pracodawców zatrudniających mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty dobrowolne. Nieutworzenie funduszu jest jednak obarczone pewnym obowiązkiem. Zgodnie z art. 3 ust. 3a i ust. 3b ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn. DzU z 2021 r., poz. 746; dalej: ustawa), tacy pracodawcy zobowiązani są w określony sposób przekazać pracownikom informację w sprawie nietworzenia funduszu i niewypłacania świadczenia urlopowego.

Pełen artykuł Sylwestra Silskiego, Associate z Praktyki Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, dostępny jest pod tym linkiem dla e-prenumeratorów Rzeczpospolitej.

Bądź na bieżąco z DZP