Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Kiedy ustawa o elektroodpadach zacznie działać?

12.04.2017

Autorzy:
Daniel Chojnacki

Postulowanym rozwiązaniem byłoby opracowanie przez Ministerstwo Środowiska, na wzór regulacji obowiązujących w niektórych krajach unijnych, szczegółowych standardów przetwarzania zużytego sprzętu - mówi Daniel Chojnacki, radca prawny w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka (DZP).

Przyjmując ustawę z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (dalej: nowa ustawa ZSEE) ustawodawca postawił przed sobą co najmniej dwa cele. Pierwszym była implementacja do prawa polskiego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Drugim, poprawa funkcjonowania systemu zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu. Choć podstawowy zakres przepisów nowej ustawy ZSEE wszedł w życie 1 stycznia 2016 r., trudno jeszcze ocenić czy ustawodawcy udało się osiągnąć drugi ze stawianych sobie celów, tj. poprawę funkcjonowania systemu. Dwa kluczowe instrumenty mające pomóc ten cel osiągnąć, tj. podział zużytego sprzętu na sześć grup oraz audyt zewnętrzny organizacji odzysku i zakładów przetwarzania, jeszcze nie zaczęły bowiem funkcjonować.

Pełną treść artykułu snajdą Państwo na stronie https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/kiedy-ustawa-o-elektroodpadach-zacznie-dzialac-3244.html

Źródło: www.teraz-srodowisko.pl, 12 kwietnia 2017

Bądź na bieżąco z DZP