Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

W ugodzie pracownik może zrzec się odsetek, ale nie pensji

16.12.2021

Autorzy:
Karolina Leja
Zawarta w porozumieniu stron o rozwiązaniu umowy o pracę klauzula, która przewiduje zrzeczenie się przez pracownika roszczeń ze stosunku pracy, może być uznana za nieskuteczną w części dotyczącej wynagrodzenia.
 
Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron jest uznawane za najmniej konfliktowy sposób zakończenia stosunku pracy.
Porozumienie, będące w istocie umową rozwiązującą stosunek pracy, daje stronom możliwość wspólnego uzgodnienia okoliczności oraz warunków zakończenia współpracy – a zatem osiągnięcia rozwiązania zaspokajającego interesy obydwu stron.
Decydując się na ustępstwa wobec pracowników, pracodawcy jednocześnie chętnie wprowadzają do treści porozumień postanowienia, które mają ich zabezpieczyć na wypadek wystąpienia przez pracownika z nowymi żądaniami już po zawarciu porozumienia. Jednak takie pacta de non petendo, przez które pracownik zobowiązuje się na przyszłość nie dochodzić od pracodawcy roszczeń – choć dopuszczalne w ramach swobody umów – nie zawsze są możliwe w świetle prawa pracy.
 
Całość artykułu Karoliny Lei, Associate z Praktyki Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, dostępna jest na portalu Rzeczpospolitej dla e-prenumeratorów.

Bądź na bieżąco z DZP