Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

System kaucyjny elementem polskiego ROP-u

22.03.2022

Autorzy:
Maciej Białek

System kaucyjny elementem polskiego ROP-u

Projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi stanowi próbę adaptacji rozwiązań niemieckich, z kilkoma konkurencyjnymi systemami kaucyjnymi. Prawo ma stanowić pewne ramy, natomiast praktyczne zasady funkcjonowania systemu zostaną określone dopiero w zezwoleniach uzyskiwanych przez kolejnych operatorów.

Niniejszy tekst jest podsumowaniem wystąpienia na konferencji "System Kaucyjny, ale jaki?", zrganizowanej przez firmę Abrys 18 lutego 2022 r. Stanowi próbę skrótowego podsumowania projektowanej regulacji, z zaznaczeniem pewnych kwestii mogących wymagać uwagi na kolejnych etapach procesu legislacyjnego.

31 stycznia 2022 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został pierwszy projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach. Projekt jest aktualnie poddawany uzgodnieniom, opiniowaniu i konsultacjom publicznym. Zgodnie z przyjętymi założeniami, przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2023 r. Pierwsze cele w zakresie selektywnej zbiórki wyznaczono dla roku 2025 i to ten rok będzie stanowił rzeczywistą datę startową całego mechanizmu. Pierwsze dwa lata mają być okresem organizacji i uzyskiwania wymaganych zezwoleń.


Cały artykuł "System kaucyjny elementem polskiego ROP-u" autorstwa Macieja Białka, Senior Associate z Praktyki Infrastruktury i Energetyki, został wydany w miesięczniku Przegląd Komunalny (nr 3/2022).

Bądź na bieżąco z DZP