Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Świadczenie pracy to nie tylko obowiązek, ale też prawo

31.03.2022

Autorzy:
Aleksandra Michalska

W związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca może zwolnić pracownika z  obowiązku świadczenia pracy. Czy może tak postąpić w sytuacji, gdy pracownik nie znajduje się w trakcie okresu wypowiedzenia?

W okresie wypowiedzenia

Zgodnie z art. 362 kodeksu pracy, w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. Ten mechanizm jest znany pracodawcom i często wykorzystywany w  praktyce. Pozwala pracodawcy, który decyduje się na zakończenie współpracy z danym pracownikiem, nie tylko jednostronnie podjąć decyzję o zwolnieniu go z obowiązku świadczenia pracy, ale także samodzielnie wybrać termin i wymiar takiego zwolnienia. W okresie zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Co jednak w sytuacji, gdy pracodawca chciałby przejściowo odsunąć od pracy pracownika, który nie znajduje się w okresie wypowiedzenia? Czy możliwe jest wówczas zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy z jednoczesnym zagwarantowaniem mu prawa do wynagrodzenia za ten okres?


Artykuł Aleksandry Jarząbek, Associate z Praktyki Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych jest dostępny na stronie Rzeczpospolitej.

Bądź na bieżąco z DZP