Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Rozwój ESG: dyrektywa o sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw

14.06.2022

Autorzy:
Daniel Chojnacki
Klaudia Skubiszak
Marta Rusakiewicz

ESG odnosi się do trzech najważniejszych czynników (ang. environmental, social and governance), które służą do pomiaru zrównoważonego i etycznego wpływu inwestycji w przedsiębiorstwo.

Wzrost znaczenia inwestowania w podmioty o większej odpowiedzialności społecznej doprowadził do powstania zapotrzebowania na sposoby klasyfikacji spółek pod kątem ich wyników w zakresie ESG.

Unia Europejska podjęła stosowne kroki w celu zapewnienia raportowania informacji niefinansowych. Przyjęto Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (2014/95/UE) oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852, tzw. rozporządzenie o taksonomii. Aby ujednolicić złożone wymogi sprawozdawcze wprowadzone w powyższych aktach, Komisja Europejska opublikowała 23 lutego br. wniosek dyrektywy w zakresie sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (ang. Corporate Sustainability Reporting Directive– CSRD). Po przyjęciu projektu dyrektywy państwa członkowskie Unii Europejskiej będą miały dwa lata na transpozycję przepisów do prawa krajowego.

 -----

Cały artykuł autorstwa Daniela Chojnackiego, Klaudii Skubiszak i Marty Rusakiewicz z Praktyki Infrastruktury i Energetyki, jest dostępny na portalu sozosfera.pl

 

 

Bądź na bieżąco z DZP