Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Finansowanie wewnątrzgrupowe a test bilansowy niewypłacalności – tysiące bilansowych bankrutów?

24.06.2022

Autorzy:
Michał Cecerko
Bartosz Saładyk

Stan nadmiernego zadłużenia

Obowiązujący w ustawie Prawo upadłościowe sposób określenia stanu nadmiernego zadłużenia tj. jednej z dwóch odmian niewypłacalności, bywa często błędnie rozumiany, a przez to jest niewłaściwie stosowany. Niezrozumienie przepisu nie zwalnia jednak managerów spółek z obowiązku złożenia w terminie wniosku o ogłoszenia upadłości i nie chroni ich przed odpowiedzialnością za niedochowanie tego obowiązku.

Finansowanie wewnątrzgrupowe

Obecne brzmienie art. 11 Prawa upadłościowego, w tym odwołanie się do poszczególnych czynności dokonywanych z udziałowcami lub akcjonariuszami spółki nie rozwiewa narastających wątpliwości, a wręcz przeciwnie tworzy nowe. Kwestia w jaki sposób i czy w ogóle uwzględnić finansowanie wewnątrzgrupowe w bilansowym teście niewypłacalności może przesądzić, czy dana spółka musi już złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości.

Kwestię wątpliwości dot. rozumienia przesłanki nadmiernego zadłużenia i związanych z nimi konsekwencji omówili w artykule dla kwartalnika Doradca Restrukturyzacyjny Michał Cecerko, Partner i Bartosz Saładyk, Associate z Praktyki Prawa Spółek, Fuzji i Przejęć. Nasi prawnicy w tekście wskazują na ewolucję brzmienia, a tym samym roli jaką pełniła przesłanka nadmiernego zadłużenia, nakreślają niejasne i sporne kwestie oraz proponują rozwiązania dostosowane do potrzeb obrotu gospodarczego.

Artykuł jest dostępny na stronie kwartalnika.

Bądź na bieżąco z DZP