Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Pisma od pracodawcy wciąż bez skutku doręczenia

30.06.2022

Autorzy:
Zuzanna Gaczyńska

Od kilku miesięcy rząd sukcesywnie znosi obostrzenia związane z odwołaniem obowiązującego od dwóch lat stanu epidemii. Mimo to utrzymane pozostają w mocy przepisy szczególne przeznaczone do walki z COVID-19.

Jednym z takich przepisów jest art. 98 ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (dalej: ustawa covidowa). Przepis ten zawiesza domniemanie doręczenia dwukrotnie awizowanej przesyłki. Jeżeli więc np. pracodawca wyśle pracownikowi wypowiedzenie umowy o pracę listem poleconym, a pracownik nie podejmie dwukrotnie awizowanej przesyłki, to nie można uznać, że ją odebrał.

Uzasadnieniem dla tego przepisu ustawy covidowej miało być zabezpieczenie przed konsekwencjami prawnymi osób, które w związku z sytuacją epidemiczną nie mogły podjąć kierowanej do nich korespondencji.

Bez fikcji w czasie pandemii

Natomiast na podstawie wciąż obowiązującego art. 98 ustawy covidowej uznanie przesyłki pocztowej za doręczoną może nastąpić jedynie w sytuacji odebrania jej przez pracownika. W przypadku jej niepodjęcia i dwukrotnej awizacji skutek doręczenia nastąpi najwcześniej po 14 dniach od zniesienia stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego. Zatem obecnie to od woli adresata, który podejmie pismo lub nie, zależy, czy zostanie ono skutecznie doręczone. Daje to szerokie pole do nadużyć. Niejednokrotnie zdarza się bowiem, że pracownicy z różnych źródeł dowiadują się o planowanym przez pracodawcę wypowiedzeniu umowy o pracę – zwłaszcza w przypadkach, gdy istnieją przesłanki do zwolnienia dyscyplinarnego. Mogą przez to celowo unikać odbioru korespondencji.

---

Cały artykuł Zuzanny Gaczyńskiej z Praktyki Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych jest dostępny na stronie dziennika Rzeczpospolita.

Bądź na bieżąco z DZP