Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Niedostatki regulacji dotyczących przelewów burzowych komunalnej kanalizacji ogólnospławnej – wybrane zagadnienia

12.09.2022

Autorzy:
Daniel Chojnacki
Tymon Grabarczyk

Jednym z podstawowych postulatów kierowanych wobec tekstów prawnych jest ich zwięzłość, czyli zdolność do zawarcia wielu treści w niewielkiej liczbie słów. Przesadne rozbudowywanie tekstu prawnego może przyczynić się do jego nadmiernej szczegółowości, a jednocześnie przepisy nie mogą być lakoniczne. Konieczne jest wyważenie zwięzłości tekstu prawnego, aby nie pozostawiał nadmiernie szerokiego pola do interpretacji i nie prowadził do powstania luk w prawie. 

Kilkuletnia praktyka stosowania regulacji dotyczących przelewów burzowych komunalnej kanalizacji ogólnospławnej stawia pod znakiem zapytania możliwość uznania ich za kompleksowe oraz dostatecznie precyzyjne w swej treści.

Wejście w życie przepisów Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (dalej: Prawo wodne) doprowadziło do istotnego rozbudowania zakresu regulacji poświęconych gospodarowaniu wodami. Projektodawca nie krył przy tym, że wprowadzane zmiany koncentrowały się na zagadnieniach ustrojowych (Wody Polskie), fiskalnych (opłaty za usługi wodne) i reglamentacyjnych (zgoda wodnoprawna). W pozostałym zakresie modyfikacje dokonane z początkiem 2018 r. miały charakter redakcyjny lub odnosiły się do niektórych aspektów gospodarowania wodami. Przykładem powyższego są regulacje dotyczące przelewów burzowych komunalnej kanalizacji ogólnospławnej, które - w następstwie wejścia w życie Prawa wodnego - wyłącznie uzupełniono o krótki fragment dotyczący celów środowiskowych i wymagań jakościowych dla wód.

(...)

---

Cały artykuł autorstwa Daniela Chojnackiego, Partnera oraz Tymona Grabarczyka, Associate z zespołu ochrony środowiska, jest dostępny na łamach kwartalnika "Wodociągi Polskie" [nr 21 [75] wrzesień 2022].

Bądź na bieżąco z DZP