Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Prawo holdingowe - wiążące polecenie to odpowiedzialność za ryzyko niewypłacalności

15.09.2022

Autorzy:
Oliwia Dziamecka

Wchodząca za niespełna miesiąc w życie nowelizacja kodeksu spółek handlowych wprowadzi do polskiego porządku prawnego prawo holdingowe. Oprócz korporacyjnych nowości dotyczących grup spółek, wywrze ono też wpływ na aspekty związane z niewypłacalnością spółek uczestniczących w grupie. Wniosek o upadłość spółki zależnej będzie mogła złożyć spółka dominująca z tej grupy. Pisze o tym Oliwia Dziamecka, associate w Praktyce Prawa Spółek, Fuzji i Przejęć w DZP.

Nowelizacja, która wejdzie w życie 13 października 2022 r., wprowadza nową klauzulę generalną właściwą grupie spółek – interes grupy spółek. Spółki tworzące grupę powinny kierować się nim, o ile nie zmierza to do pokrzywdzenia wierzycieli lub wspólników/akcjonariuszy mniejszościowych spółek zależnych.

Realizacji interesu grupy spółek służyć ma m.in. instytucja wiążących poleceń. Ich wiążący charakter został jednak ograniczony prawem (i wręcz obowiązkiem) spółki zależnej do odmowy wykonania wiążącego polecenia. Nie jest więc tak, że jednostkowy interes spółki i wiążący się z tym reżim odpowiedzialności został przez interes grupy spółek wyłączony.

(...)

---

Cały artykuł Oliwii Dziameckiej, Associate z Praktyki Prawa Spółek, Fuzji i Przejęć, jest dostępny w serwisie prawo.pl.

Bądź na bieżąco z DZP