Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Regulamin wykonywania pracy zdalnej - wyzwanie czy ułatwienie dla pracodawcy?

27.10.2022

Autorzy:
Sylwester Silski

Pracodawca, który będzie chciał stosować w swoim zakładzie pracy pracę zdalną, będzie musiał ustalić zasady jej wykonywania. Takie zasady będą mogły zostać ustalone na kilka sposobów, zależnie od rozmiaru zakładu pracy i potrzeb samego pracodawcy. Niezależnie od wybranego trybu wdrożenia tych zasad, ich treść będzie bardzo podobna - pisze 

Zgodnie z procedowaną w Sejmie nowelizacją kodeksu pracy, domyślnym trybem działania będzie wdrażanie zasad wykonywania pracy zdalnej w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i zakładową organizacją związkową (względnie kilkoma takimi organizacjami). W razie jej braku, co przecież ma często miejsce, pracodawca będzie ustalać zasady wykonywania pracy zdalnej w regulaminie wykonywania pracy zdalnej, po wcześniejszej konsultacji jego treści z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym przez pracodawcę. Regulamin wykonywania pracy zdalnej będzie również przyjmowany jeżeli zakładowa organizacja związkowa co prawda funkcjonuje w zakładzie pracy, lecz w terminie 30 dni od dnia przedstawienia jej projektu porozumienia w sprawie wykonywania pracy zdalnej nie dojdzie do zawarcia tego porozumienia.

(...)

---

Cały artykuł autorstwa Sylwestra Silskiego, Associate z Praktyki Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych jest dostepny na stronie dziennika Rzeczpospolita.

Bądź na bieżąco z DZP