Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Ograniczenia pracy zdalnej – czyli kto nie będzie mógł pracować na odległość

17.11.2022

Autorzy:
Karolina Leja

Pracodawca będzie mógł odmówić przejścia na pracę zdalną m.in. pracownicy w ciąży, gdy wykonywanie obowiązków w ten sposób nie jest możliwe ze względu na organizację pracy lub jej rodzaj. Projektowane przepisy nie precyzują jednak, jak należy rozumieć te pojęcia.

Procedowany w Sejmie projekt nowelizacji kodeksu pracy ma zastąpić obecne uregulowania dotyczące telepracy, wprowadzając w ich miejsce do ustawy pracę zdalną jako stałe rozwiązanie. Jednak nie każdy pracownik będzie mógł z tego rozwiązania skorzystać. Poza ograniczeniami, które w nieodłączny sposób wiążą się z pracą na określonych stanowiskach, ostateczna decyzja w tym przedmiocie najczęściej będzie należała do uznania pracodawcy.

Uwarunkowania związane z organizacją lub rodzajem pracy

Projekt nowelizacji zakłada, że pracodawca będzie miał obowiązek uwzględnić wniosek o wykonywanie pracy zdalnej złożony przez pracowników dotkniętych szczególnymi okolicznościami, wśród których wymieniono m.in.:

  • pracownice w ciąży,
  • pracowników wychowujących dzieci do ukończenia przez nie 4. roku życia,
  • pracowników sprawujących opiekę nad inną osobą posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

(...)

---

Cały artykuł autorstwa Karoliny Lei, Associate z Praktyki Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych jest dostepny na stronie dziennika Rzeczpospolita.

Bądź na bieżąco z DZP