Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

NFOŚiGW szykuje wsparcie dla spalarni. A co z circular economy?

07.11.2016

Autorzy:
Maciej Białek

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchamia nowe środki na gospodarkę odpadami komunalnymi.

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronach Funduszu, dofinansowanie obejmie instalacje do termicznego przekształcania odpadów (500 mln zł) oraz „projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami” (600 mln zł, z czego jedna trzecia przeznaczona na PSZOKi).

Poza osobnymi budżetami dla tego rodzaju przedsięwzięć, przewidziano także budżet łączny w kwocie 1,6 mld zł. Wnioski o dofinansowanie można składać od 31 października. Fundusz przewidział także serię szkoleń w zakresie pozyskiwania przewidzianych środków.

Warto spojrzeć na program w kontekście przyjętych priorytetów gospodarki o obiegu zamkniętym. Już w przeciągu najbliższych czterech lat wymagane poziomy recyklingu odpadów surowcowych wzrosną z 18 do 50 proc. Przyjęty przez Komisję Europejską plan działań przewiduje przy tym m.in. osiągnięcie 65 proc. poziomu recyklingu odpadów komunalnych do 2030 r., przy jednoczesnej redukcji poziomu ich składowania do 10 proc.

W tym kontekście pojawia się oczywiste pytanie o perspektywy dalszego funkcjonowania nowo budowanych spalarni. Przedstawiciele branży uspokajają, że wciąż pozostają one niezbędnym składnikiem systemu i nawet formalna redukcja strumienia odpadów dopuszczonych do termicznego odzysku nie wpłynie na opłacalność funkcjonowania instalacji.

Pełna treść artykułu jest dostępna na stronie: http://portalkomunalny.pl/spalarnie-odpadow-circular-economy-337366/

Źródło: www.portalkomunalny.pl, 7 listopada 2016

 

Bądź na bieżąco z DZP