Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Komputer i miejsce pracy pod nadzorem

16.02.2023

Autorzy:
Magdalena Stępień

Wprowadzenie monitoringu wymaga informacji…

- Czy pracodawca musi informować pracowników zdalnych o stosowaniu aplikacji, która śledzi ich aktywność na laptopie?

Tak, pracodawca musi poinformować pracowników zdalnych o aplikacji śledzącej ich aktywność na laptopie. Taka informacja powinna mieć charakter uprzedni. 

Stosowanie aplikacji śledzącej aktywność pracowników na użytkowanych przez nich laptopach wiąże się z regularną obserwacją określonych parametrów, takich jak m.in.:

- czas, w którym pracownik był aktywny i nieaktywny,

- programy, z jakich korzysta,

- strony internetowe, na jakie wchodzi.

Taki nadzór, stosownie do kodeksu pracy, stanowi inną formę monitoringu, o którym pracodawca ma obowiązek poinformować pracowników – niezależnie od tego, czy monitoring dotyczy pracowników świadczących pracę w biurze, czy zdalnie.

Wprowadzenie monitoringu za pomocą aplikacji śledzącej aktywność pracowników na laptopie jest dopuszczalne poprzez uregulowanie tej materii w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy, a jeżeli u pracodawcy nie funkcjonuje układ zbiorowy pracy lub nie jest on obowiązany do ustalenia regulaminu pracy – w obwieszczeniu. Przepisy nie dopuszczają w tym zakresie innych możliwości, dlatego np. komunikat ustny nie będzie wystarczający. Ponadto postanowienia dotyczące monitoringu muszą zawierać cel, zakres oraz sposób jego zastosowania.

Co więcej, kodeks pracy wprost nakłada na pracodawcę obowiązek poinformowania pracowników o wprowadzeniu monitoringu nie później niż dwa tygodnie przed jego uruchomieniem, czyli w tym przypadku przed odpaleniem aplikacji śledzącej aktywność. Ta informacja powinna być skierowana do ogółu pracowników w sposób przyjęty u pracodawcy, np. poprzez udostępnienie jej w intranecie lub wysłanie e-maila. Natomiast pracownika zatrudnianego już po wprowadzeniu monitoringu powinno się powiadomić o stosowaniu monitoringu indywidualnie, przed dopuszczeniem go do pracy, i to w formie pisemnej.

(...)

------

Cały artykuł Magdaleny Stępień, Associate z Praktyki Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych do przeczytania w serwisie Rzeczpospolitej.

Bądź na bieżąco z DZP