Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Godziny pracy na home office też trzeba kontrolować

23.02.2023

Autorzy:
Magdalena Stępień

Brak odrębnych reguł dla rozliczania nadgodzin pracy zdalnej

Czy pracodawca musi ewidencjonować godziny pracy pracownika w dniach, w których wykonuje on pracę zdalną? Jeżeli tak, to w jaki sposób?

Nowe przepisy o pracy zdalnej nie wprowadzają odstępstw od zasad prowadzenia ewidencji czasu pracy w przypadku pracowników zdalnych. Sama tylko zmiana miejsca wykonywania pracy przez pracownika nie wpływa na zakres obowiązków pracodawcy związanych z dokumentowaniem godzin pracy. Oznacza to, że co do zasady pracodawca musi ewidencjonować godziny pracy pracownika zdalnego tak jak dotychczas, uwzględniając m.in.:

  • liczbę przepracowanych godzin oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy,
  • liczbę godzin przepracowanych w porze nocnej,
  • liczbę godzin nadliczbowych.

Obowiązek ewidencji czasu pracy nie jest jednak równoznaczny np. z wymogiem wypełniania i podpisywania przez pracowników papierowych list obecności. Nie jest to bowiem obowiązkowy element dokumentacji pracowniczej. Służy jedynie do pozyskania danych, które następnie powinny znaleźć odzwierciedlenie w ewidencji czasu pracy. Pracodawca może zatem przyjąć inny sposób uzyskiwania niezbędnych informacji o przepracowanych godzinach, np. rejestrację w przewidzianym do tego systemie, elektroniczne listy obecności czy potwierdzanie godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy przez pracownika wysłaniem wiadomości poprzez używany w firmie komunikator. Jednocześnie informacja o sposobie potwierdzania obecności powinna wynikać z porozumienia lub regulaminu pracy zdalnej.

Czasem ograniczona ewidencja

Od obowiązku ewidencjonowania godzin pracy istnieją jednak wyjątki. Inaczej będzie przede wszystkim, jeżeli pracownika obowiązuje zadaniowy system czasu pracy, w którym miernikiem czasu pracy jest liczba i rodzaj zadań wyznaczonych przez pracodawcę. Ten system czasu pracy może być wprowadzony w przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją albo miejscem wykonywania pracy – generalnie wtedy, gdy utrudniona jest kontrola nad czasem wykonywania pracy. Może być więc z powodzeniem przyjęty dla pracowników świadczących pracę w pełni lub w dużej mierze zdalnie ze swojego mieszkania.

(...)

------

Cały artykuł Magdaleny Stępień, Associate z Praktyki Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych dostępny jest w serwisie Rzeczpospolitej.

 

 

Bądź na bieżąco z DZP