Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Z planu połączenia spółki da się wiele dowiedzieć

28.02.2023

Autorzy:
Maciej Ciszkiewicz
Natalia Jasek

Nadchodząca nowelizacja kodeksu spółek handlowych, na mocy której spółki będą mogły podlegać całemu katalogowi operacji transgranicznych w ramach UE oraz EOG, tworzy wiele nowych możliwości. Jednak przeniesienie spółki czy też jej działalności za granicę może stanowić niedogodność dla słabszych interesariuszy. Wspólnicy mniejszościowi, wierzyciele oraz pracownicy mogą znaleźć się w na pierwszy rzut oka w niełatwej sytuacji, gdy ich spółka, dłużnik, czy pracodawca stają się podmiotem zagranicznym, podległym zagranicznemu prawu.

Ustawodawca europejski, a wraz z nim polski projektodawca, wyszli z założenia, że ułatwieniom w zakresie transgranicznych połączeń, podziałów oraz przekształceń musi towarzyszyć przyznanie ochrony wymienionym wcześniej grupom. Ochrona ta powinna być równa na całym rynku wewnętrznym UE.

Instrumenty służące ochronie interesariuszy odnajdziemy już w dokumencie inicjującym operację transgraniczną, a więc planie, odpowiednio, połączenia, podziału lub przekształcenia transgranicznego. W obecnym stanie prawnym, a więc w uwzględniającym uregulowany już proces połączenia transgranicznego oraz w procesach krajowych, plan jest podstawowym źródłem informacji o przeprowadzanej operacji dla wszelkich zainteresowanych. Projekt nowelizacji zakłada jednak, by interesariusze byli jeszcze dokładniej poinformowani o procesie i jego konsekwencjach.

(...)

----

Cały artykuł Macieja Ciszkiewicza, Counsela, i Natalii Jasek, Associate, z Praktyki Prawa Spółek, Fuzji i Przejęć, dostępny jest w serwisie Rzeczpospolitej.

Bądź na bieżąco z DZP